Formular aderare membru

Imprimare

* cei ce doresc sa adere ca membri ai asociatiei sunt rugati sa printeze(folositi iconita "print" din dreapta sus),completeze si sa trimita formularul de mai jos la fax: +40 21 627.00.46*


www.apaf.ro

apaf

ASOCIATIA PENTRU PREVENIREA ABUZURILOR FISCALE

Registru Special: 140/03.12.2009; CIF 26428290


BUCURESTI, MIHAIL MOXA NR.22 SECTOR 1,

TEL: 0728.426.996 / FAX: 021.627.00.46

C E R E R E

 

Subsemnatul (a) ___________________________________________, C.N.P. __________________________, fiul (fiica) lui _____________________ si al ____________________, nascut la data de _____/_____/________, în localitatea ____________________, judetul (sectorul) ___________________, domiciliat în localitatea ________________, strada ____________________, nr. ______, bloc _______, scara ______, etaj _______, apartament ______, judetul (sectorul) _____________________________, solicit dobândirea calitatii de membru al A.P.A.F. începând cu data de _____/_____/_____ si implicit consimt sa platesc taxa de inscriere de _____ si a cotizatiei lunare de _____________

 

Am luat cunostinta de statut (pe care ma oblig sa-l respect), de drepturile si obligatiile ce revin membrilor , accept si ader la obiectivele, politica si activitatile Asociatiei; sunt de acord cu statutul si regulamentele Asociatiei.

 

 

Data _____/_____/_____ Semnatura

Localitatea _________________ _________________

 

Domnului Presedinte al ASOCIATIEI PENTRU PREVENIREA ABUZURILOR FISCALE

 

Cererea a fost înregistrata la nr. _________ din _______________ si aprobata conform statutului.

 

A P R O B :

-

-