A.P.A.F.

ASOCIATIA PENTRU PREVENIREA ABUZURILOR FISCALE SI ALTE ABUZURI ALE STATULUI

  • Mărește dimensiunea fontului
  • Dimensiunea fontului normală
  • Micește dimensiunea fontului
Home STATUT APAF

STATUTUL APAF

Email

A.P.A.F.

apaf

 

ASOCIATIA PENTRU PREVENIREA ABUZURILOR FISCALE

STATUT

 

28 OCTOMBRIE 2009

ARTICOLUL 1 – ASOCIATII

 

1. TURLICA NICOLETA-LIOARA, cetatean roman, necasatorit, nascut in Com Sarichioi, Jud Tulcea, la data de 20.02.1979, cu domiciliul in Bucuresti, Str Postavarul, nr 3C, sc A, et6, ap 41, sector 3, legitimat cu CI seria RD nr. 592506, eliberat de SPCEP S3 biroul nr 4, la data de 19.09.2008 CNP 2790220360024

2. MUSTATEA CEZAR, cetatean roman, necasatorit, nascut in Mun Ramnicu Sarat, Jud Buzau, la data de 09.08.1981, cu domiciliul in Bucuresti, Bld Chisinau, nr 24, bl M14, sc A, et 5, ap23, sector 2, legitimat cu CI seria RT, nr.652216, eliberat de SPCEP S2 biroul nr 4, la data de 26.08.2009 CNP 1810809105025

3. NICOLAE CLAUDIA, cetatean roman, necasatorit, nascut in Mun Resita, Jud Caras- Severin, la data de 16.09.1967 cu domiciliul in Bucuresti, Str Stefan Negulescu, nr 21, et1, ap 2, sector 1, legitimat cu CI seria RT, nr. 564116, eliberat de SPCEP S1 biroul nr 2, la data de 04.06.2008, CNP 2670916421543

Care se asociaza in mod liber si pun in comun contributiile materiale, cunostintele si aporturile in munca in vederea constituirii unei asociatii cu scop non-politic, non-guvernamental, destinat apararii prin toate mijloacele legale a persoanelor lezate în drepturile lor fiscale, de catre oricine si sub orice forma

 

ARTICOLUL 2 - ORGANIZAREA

2.1. Denumirea

Denumirea este ASOCIATIA PENTRU PREVENIREA ABUZURILOR FISCALE, astfel cum reiese si din dovada disponibilitatii denumirii eliberata de catre Directia Relatii cu Plubicul, Secretariat si Cooperare cu Organizatiile Nonguvernamentale din cadrul Ministerului Justitiei, si este prescurtata in prezentul statut “APPAF”,

2.2. Inregistrare

Asociatia se constituie ca o asociatie bazata pe activitate de voluntariat, cu caracter nonprofitabil si apartinic.

Functioneaza ca persoana juridica romana de drept privat, cu scop nelucrativ, in conformitate cu precederile legale in vigoare.

 

2.3. Adresa

Sediul Asociatiei se gaseste in Bucuresti, Str Mihail Moxa, nr 22, sector 1

Asociatia poate avea structuri de reprezentare in teritoriu, sub forma de sucursale, centre si poate deschide birouri in tara sau strainatate, conform prezentului statut. Asociatia se poate afilia la federatii sau confederatii din tara sau strainatate prin decizia Adunarii Generale.

 

2.4 Durata

Asociatia se constituie pentru o perioada nelimitata de timp.

 

2.4 Caracterul nediscriminatoriu

Din Asociatie poate face parte orice persoana, fara deosebire de sex, nationalitate, religie, apartenenta politica, rasa, culoare a pielii, care recunoaste statutul Asociatiei si adera la obiectivele acesteia.

Caracterul nediscriminatoriu se refera si la angajatii Asociatiei, precum si la cei care solicita servicii din partea Asociatiei.

 

2.5 Caraterul nonprofit

Asociatia are caracter nonprofit. Nici unul din membri Asociatiei sau anagajatii ei nu poate profita de pe urma ei, atat in timpul existentei cat si dupa dizolvarea sa. Toate veniturile Asociatiei vor fi folosite numai in scopul sustinerii obiectivelor sale. Veniturile si proprietatile nu pot constitui profituri pentru nici un membru al Asociatiei, indiferent de pozitia lui in Asociatie si pentru nici unul din angajatii sai.

 

ARTICOLUL 3 - SCOPURI SI OBIECTIVE

APPAF . îsi propune sa:

- sprijine si sa responsabilizeze cetatenii în exercitarea drepturilor si obligatiilor pe care le din punct de vedere fiscal, au, intervenind pe lânga conducerea Statului, Parlament, Guvern si alte Autoritati Publice pentru respectarea principiilor democratice, repararea nedreptatilor, stoparea abuzurilor si combaterea discriminarii;

- sa promoveze drepturile fiscale de care beneficiaza cetatenii statului prin toate mijloacele legale, informând opinia publica din tara si strainatate despre încalcarea drepturilor fiscale de catre organele puterii de stat sau administratiei locale si despre erorile judiciare de care a luat cunostinta;

- sa influenteze opinia publica si autoritatile statului pentru respectarea drepturilor fiscale ale cetatenilor prin conferinte, seminarii, simpozioane, interviuri la radio si în presa;

În realizarea scopului si obiectivelor sale, APPAF desfasoara urmatoarele activitati:

a. Coopereaza in cea mai mare masura posibila cu toti factorii guvernamentali si neguvernamentali si cu organizatii internationale implicate in activitatea fiscala

b. Promoveaza respectarea drepturilor membrilor asociatiei

c. elaborarea de materiale informative si profesionale

d.Dezvoltarea resurselor asociatiei prin promovarea programelor de autofinantare

 

ARTICOLUL 4 - ACTIVITATI SUBSIDIARE

In vederea realizarii obiectivelor sale Asociatia poate:

a. sa accepte donatii, subventii, finantari;

b. sa faca cunoscuta existenta, scopurile si activitatea sa, utilizand mijloace legale;

c. sa realizeze activitati caritabile care sunt conforme cu obiectivele sale;

d. sa angajeze personal necesar realizarii scopurilor sale;

e. sa desfasoare orice alte activitati legale care se dovedesc a fi necesare pentru indeplinirea obiectivelor sale.

 

ARTICOLUL 5 – PATRIMONIUL ASOCIATIEI

La data constituirii, patrimoniul initial al asociatiei se compune din suma de 600 lei, varsata integral de membri fondatori dupa cum urmeaza:

TURLICA NICOLETA-LIOARA contribuie la asociere cu suma de 200 lei;

MUSTATEA CEZAR contribuie la asociere cu suma de 200 lei;

NICOLAE CLAUDIA contribuie la asociere cu suma de 200 lei

 

Veniturile asociatiei provin din:

Cotizatiile membrilor stabilite in conditiile si limitele aprobate de Adunarea Generala

Dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale

Donatii, sponsorizari sau legate

Veniturile realizate din activitati economice directe

Resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale

Altele permise de lege

 

Fondurile provenite din donatii si sponsorizari vor fi cheltuite numai in scopul in care au fost donate sau sponsorizate, in masura in care este specificata aceasta imprejurare

Toate activitatile Asociatiei vor servi la indeplinirea obiectivelor propuse si a scopului acesteia iar rezultatele lor nu vor fi folosite pentru a crea avantaje membrilor asociatiei.

Asociatia isi poate procura un patrimoniu, il poate administra si poate dispune de el, poate infiinta si desfiinta orice fel de conturi bancare si instrumente necesare realizarii scopului ei.

 

ARTICOLUL 6 - CALITATEA DE MEMBRU

6.1. Calitatea de membru

Orice persoana poate deveni membru al Asociatiei daca:

a. accepta si adera la obiectivele, politica si activitatile Asociatiei;

b. este de acord cu statutul si regulamentele Asociatiei;

c. se supune oricaror cerinte procedurale stabilite de regulament si statut.

Membri Asociatiei pot fi:

i. Membrii fondatori, cu drepturi depline, care platesc cotizatia, se implica direct in activitatile specifice ale Asociatiei si care au drept de vot.

ii. Membrii de onoare, care au merite deosebite in promovarea principiilor asociatiei. Toti membrii cu functii onorifice in organizatie devin de drept la expirarea mandatului membrii de onoare..

iii. Membrii simpatizanti, care sustin principiile promovate de Asociatie si platesc cotizatia. Membrii simpatizanti nu au drept de vot.

 

Membrii isi pastreaza calitatea de membru al Asociatiei pe timp nelimitat, exceptie facand urmatoarele situatii:

I. Renuntarea de buna voie la calitatea de membru, prin incunostiintare scrisa, adresata Presedintelui Asociatiei

II. Neplatirea cotizatiei timp de 4 luni de zile.

III. Suspendarea sau excluderea din Asociatie.

 

6.2. Procedura de primire a membrilor

Fiecare persoana care doreste sa devina membru simpatizant al Asociatiei trebuie sa completeze si sa semneze personal o cerere de adeziune prin care:

a. Subscrie la obiectivele si politica Asociatiei.

b. Accepta prevederile statutului si regulamentelor.

c. Accepta sa plateasca cotizatia stabilita.

 

6.3. Cotizatia membrilor Asociatiei

Cotizatia membrilor Asociatiei este stabilita prin votul Adunarii Generale Anuale.

 

6.4. Drepturi si indatoriri

Membri Asociatiei au urmatoarele drepturi:

A. Sa aleaga persoanele care vor indeplini functiile onorifice ale Asociatiei.

B. Sa fie alesi pentru orice functie onorifica a Asociatiei.

D. Sa fie informati despre toate deciziile luate de organismele conducatoare ale Asociatiei.

E. Sa fie informati cu regularitate despre stadiul implementarii planului de activitate

F. Sa cunoasca patrimoniul Asociatiei.

G. Sa se implice in activitatile Asociatiei.

H. Pot sa ocupe pentru maximum 3 mandate consecutive o functie onorifica.

I. Sa foloseasca baza materiala a Asociatiei in scopul realizarii obiectivelor acesteia

 

Pe langa drepturile cuvenite membrilor simpatizanti, membrii fondatori beneficiaza de urmatoarele drepturi :

a) dreptul de vot in adunarea generala a asociatiei;

b) dreptul de a fi ales in cadrul consiliului director;

c) sa participe, la stabilirea planului de activitate/buget al Asociatiei.

 

Membrii Asociatiei au urmatoarele indatoriri:

a. Sa promoveze, in toate imprejurarile, scopurile si obiectivele Asociatiei.

b. Sa respecte statutul si regulamentele Asociatiei.

c. Sa plateasca cotizatia.

d. Sa aduca la cunostinta Consiliului Executiv National actiunile prin care au fot imputerniciti in mod expres sa reprezinte Asociatia in relatie cu diversi parteneri

e) Sa respecte, obligatiile financiare si de orice alta natura ce le revin in urma exercitarii unei functii in cadrul asociatiei.

Membri pot avea si alte drepturi si indatoriri stabilite de catre Adunarea Generala Anuala.

 

6.5. Dreptul la vot al membrilor Asociatiei

Fiecare membru fondator al Asociatiei are dreptul la exprimarea unui singur vot, cu conditia ca in momentul votarii sa aiba cotizatia platita lazi.

 

Urmatorii membri nu au drept de vot:

a. cei care au interese financiare sau comerciale in aprovizionarea Asociatiei cu bunuri sau in prestarea de servicii, precum si cei care se aprovizioneaza cu bunuri ale Asociatiei;

b. cei care in momentul votului sunt angajatii Asociatiei;

c. membri onorifici.

 

6.6. Delegarea dreptului de vot

Un membru cu drept de vot poate delega altui membru cu drept de vot acest drept prin procura scrisa, in conditiile prevazute de regulament.

 

6.7. Eligibilitatea in organismele conducatoare, comisii si comitete

Membri fondatori, cu drept de vot, cu cotizatia platita la zi au dreptul sa fie alesi in organismele conducatoare ale Asociatiei.

 

6.8. Renuntarea la calitatea de membru

Un membru al Asociatiei poate renunta la aceasta calitate in orice moment, anuntand in scris Presedintele sau Consiliul Director . Renuntarea se inregistreaza la data primirii anuntului scris si devine efectiva cu sau fara acordul Asociatiei. Persoana care renunta trebuie:

a. sa plateasca cotizatia pana la data renuntarii;

b. sa clarifice toate aspectele financiare in care este implicat in relatia sa cu Asociatia;

c. sa predea documentatiile activitatilor Asociatiei in care era direct implicat si care se aflau in desfasurare.

 

6.9. Pierderea calitatii de membru

Pierderea calitatii de membru are loc in urmatoarele situatii:

a. un membru al Asociatiei care nu a platit cotizatia pentru o perioada mai lunga de 1 an;

b. un membru al Asociatiei care contravine, prin declaratii publice verificabile si prin activitatile in care este implicat, obiectivelor Asociatiei.

 

6.10. Suspendarea si excluderea

Suspendarea unui membru al Asociatiei se face de catre Adunarea Generala a Asociatilor, cu votul a cel putin 1/2 din membri sai. Persoana respectiva trebuie sa fie anuntata in scris, cu cel putin 15 zile inainte de reuniune si are dreptul sa participe personal la reuniune si sa-si sustina pozitia, inainte ca sanctiunea sa fie supusa votului.

Excluderea unui membru al Asociatiei se face de catre Adunarea Generala Anuala, la propunerea Consiliului Director

Persoana respectiva trebuie sa fie anuntata in scris, cu cel putin 15 zile inainte de Adunarea Generala Anuala si are dreptul sa participe personal la reuniune si sa-si sustina pozitia, inainte ca sanctiunea sa fie supusa votului.

 

ARTICOLUL 7 - OBLIGATIILE MEMBRILOR SI ANGAJATILOR ASOCIATIEI

 

7.1. Generalitati

Toti membri Asociatiei si angajatii sai trebuie sa-si asume responsabilitatea indeplinirii scopurilor si obiectivelor acesteia.

 

7.2. Interdictia obtinerii de beneficii financiare personale

Nici un membru sau angajat al Asociatiei nu poate sa uzeze de pozitia sa pentru obtinerea de beneficii financiare personale, directe sau indirecte prin: producerea, distribuirea, promovarea sau comercializarea oricaror materiale sau servicii ale Asociatiei.

 

7.3. Interdictia de acceptare de donatii si cadouri personale

Nici un membru sau angajat al Asociatiei nu are dreptul sa accepte cadouri sau donatii personale.

 

ARTICOLUL 8 - ADUNARILE MEMBRILOR ASOCIATIEI

 

Organele asociatiei sunt:

a) adunarea generala;

b) consiliul director;

 

Art.8.1 Adunarea generala a asociatiei este forul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor sai fondatori.

 

8.1.1 Competenta adunarii generale cuprinde:

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;

d) alegerea si revocarea cenzorului;

e) infiintarea de filiale;

f) modificarea actului constitutiv si a statutului;

g) dizolvarea si lichidarea asociatiei;

h) orice alte atributii prevazute in lege.

 

8.1.2. Sedintele adunarii generale sunt ordinare si extraordinare. Adunarea generala ordinara se intruneste o data pe an, in primul trimestru, iar cea extraordinara, ori de cate ori este necesar. Adunarea generala are drept de control permanent asupra consiliului director si asupra cenzorului asociatiei.

8.1.3. Convocarea membrilor la sedintele ordinare ale adunarii generale se face de catre consiliul director prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, expediata cu cel putin 15 zile inainea datei fixate pentru sedinta. In cazul adunarilor extraordinare, termenul fixat anterior va fi de numai 5 zile. Convocarea va cuprinde in mod obligatoriu ziua, ora si ordinea de zi fixate pentru tinerea sedintei adunarii generale.

8.1.4 Hotararile adunarii generale se iau in mod valabil, prin vot, de catre 1/2+1 din totalitatea membrilor. In cazul in care numarul membrilor care au raspuns primei convocari este mai mic de 2/3 din totalul acestora, atunci in maximum 10 de zile se va tine o noua sedinta, urmand ca hotararile adunarii generale sa fie luate in mod valabil, prin votul a 1/2+ 1 din numarul membrilor prezenti.

8.1.5 Hotararile cu privire la alegerea membrilor organelor de conducere si control ale asociatiei, excluderea membrilor si dizolvarea asociatiei se vor lua in cazurile susmentionate, in mod valabil de catre 2/3 din: fie numarul total al membrilor pentru prima convocare, fie numai al celor care au raspuns convocarii secunde, dupa caz.

8.1.6 Votul membrilor poate fi dat de catre acestia prin orice mod din care sa rezulte identitatea fiecaruia si consimtamantul expres cu privire la problema supusa votului. Votul poate fi dat si prin mandatar special imputernicit, in baza unui act in forma scrisa.

Art.8.2 Consiliul director al asociatiei asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale.

8.2.1 In exercitarea competentei sale, consiliul director:

a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;

b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;

c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;

d) hotaraste cu privire la schimbarea sediului asociatiei;

e) sprijina si asigura buna desfasurare a sedintelor adunarii generale;

f) indeplineste orice alte atributii stabilite de adunarea generala.

8.2.2 Consiliul director exprima vointa juridica a adunarii generale prin presedinte. Incapacitatea temporara de guvernare si de reprezentare a presedintelui va fi suplinita de catre vicepresedinte. Vicepresedintele va asigura executarea tuturor obiectivelor fixate de catre presedinte.

(16.3) Pentru a asigura conducerea curenta a asociatiei in mod operativ, consiliul director isi va elabora propriul regulament de functionare.

 

ARTICOLUL 9 - FUNCTII ONORIFICE ALE ASOCIATIEI

Art. 9.1. Functii onorifice

Functiile onorifice ale Asociatiei sint: presedintele, vicepresedintele si secretarul, care se aleg din rindul membrilor cu drept de vot ai Consiliului Director.

Consiliul Director poate stabili si alte functii onorifice cu majoritate de voturi.

 

9.2. Candidatii

Persoanele ce vor indeplini functii onorifice se pot alege numai din randul membrilor cu drept de vot ai Consiliului Director

9.3. Presedintele

a. Alegerea presedintelui

Presedintele Asociatiei va fi ales in cadrul AGA cu majoritatea simpla a voturilor membrilor cu drept de vot prezenti.

b. Durata mandatului presedintelui

Presedintele va fi ales pentru o perioada de 3 ani si va ramine in functie pina in momentul alegerii unui nou presedinte, al demisiei sau al inlocuirii.

Presedintele are toate drepturile si indatoririle care decurg din aceasta functie, reprezinta Asociatia in relatiile cu alte asociatii si organizatii, prezideaza AGA si Consiliul Director

Vicepresedintele il sprijina pe presedinte in activitatile sale si il inlocuieste in absenta.

 

9.4 Cumulul de functii

Nici un membru al Asociatiei nu poate indeplini concomitent mai mult de o functie onorifica.

 

9.5. Intervalul de timp liber intre mandate

Un membru care a detinut numarul max. admis de mandate consecutive pentru o functie onorifica poate primi un nou mandat numai dupa trecerea unui termen de cel putin un an de la data expirarii ultimului mandat.

 

9.6. Demisia

Orice membru cu functie onorifica poate demisiona in orice moment din aceasta functie anuntind in scris Consiliul Director. Demisia devine efectiva din momentul inregistrarii sale sau in momentul mentionat in demisie, indiferent daca este acceptata sau nu.

 

9.7. Inlocuirea

Orice membru care detine o functie onorifica poate fi inlocuit printr-o decizie a Consiliului Director cu exceptia Presedintelui, care poate fi inlocuit numai printr-o decizie a AGA.

 

9.8 Secretarul

Secretarul se asigura ca:

 

a. Evidentele membrilor sint continuu actualizate;

b. Fiecare adunare a membrilor are stabilita o ordine de zi;

c. Anunturile adunarilor membrilor sint trimise in timp util;

d. Evidentele prezentei membrilor la adunari sunt intocmite;

e. La sediul Asociatiei exista un exemplar al statutului Asociatiei disponibil tuturor solicitarilor.

 

De asemenea, secretarul:

f. Raspunde de intocmirea proceselor verbale ale AGA,

g. Raspunde de intocmirea proceselor verbale ale adunarilor Consiliului Director

h. Anunta membrilor alegerea lor in functii onorifice sau in Consiliul Executiv National.

 

 

ARTICOLUL 10 - FINANTE, CONTABILITATE SI CENZORI

10.1. Finante

 

Asociatia are un sistem financiar in concordanta cu legislatia in vigoare

Asociatia va respecta normele de control intern elaborate in Regulamentul de functionare al institutiei.

 

10.2. Contabilitate

 

Verificarea concluziilor bilantului contabil anual se supune aprobarii AGA. Lucrarea de verificare trebuie sa fie insotita de rapoartele de constatare intocmite de cenzori. Cenzorii au dreptul de a participa si de a lua cuvintul la AGA la care se prezinta. La AGA se supun aprobarii concluziile reviziei contabile. Aceste concluzii trebuie sa fie insotite de rapoartele cenzorilor. Toate operatiunile financiare, de orice natura, sponsorizari, donatii, ajutoare, etc. care vor fi efectuate de centrele judetene vor fi centralizate si raportate la sediul administratiei centrale.

 

10.3. Pastrarea documentelor contabile

 

Pastrarea documentelor contabile se face la sediul Asociatiei

 

10.4. Accesul la documente

 

Membrii Consiliului Director au acces la aceste evidente contabile ori de cite ori doresc sa le examineze in prezenta persoanei responsabile de intocmirea lor.

 

ARTICOLUL 11 - REGULAMENTE SI MODIFICARI ALE ACESTORA

 

AGA a membrilor, la recomandarea Consiliului Director, poate elabora periodic regulamente necesare aplicarii prevederilor statutului. Aceste regulamente se pot modifica prin majoritate simpla.

 

ARTICOLUL 12 - MODIFICAREA SI ABROGAREA STATUTULUI

 

Statutul poate fi modificat sau abrogat prin votul a 2/3 din membrii cu drept de vot prezenti la AGA , la propunera Consiliului Director

 

12.1. Anuntarea schimbarilor propuse

 

Orice propunere de schimbare a statutului, inclusiv schimbarea sediului, se poate pune in discutia AGA la propunerea Consiliului Director numai daca a fost prevazuta in ordinea de zi anuntata. Modificarile preconizate trebuie trimise fiecarui membru cu drept de vot, cu cel putin 20 de zile inainte de data stabilita a adunarii.

 

ART 13 - FILIALA

 

Filialele APPAF din teritoriu se constituie pe baza hotarârii Adunarii Generale, în urma propunerii Consiliului DirectoR. Filialele sunt subordonate Consiliului Director.

Coordonatorul filialei, desemnat de Consiliul Director al APPAF pe o perioada de 2 ani, reprezinta asociatia în teritoriu. Coordonatorul îsi constituie un Consiliu de Coordonare alcatuit din minimum 3 persoane, iar coordonatorul ei este singurul în masura sa comunice oficial cu autoritatile locale si poarta raspunderea întregii activitati a filialei.

Activitatile curente ale filialei sunt:

- informare si consiliere în domeniul drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului si sprijin în fata autoritatilor locale si centrale pentru cetatenii lezati în drepturile lor;

- activitati de promovare a drepturilor si libertatilor fundamentale: educatie civica permanenta, seminarii, simpozioane, dezbateri si consultari publice, conferinte, publicatii.

- alte activitati care sunt in conformitate cu obiectul de activitate al asociatiei.

Filiala raporteaza trimestrial activitatile sale Consiliului Director.

Filiala utilizeaza pe toate documentele emise elementele de identitate ale APPAF : denumirea întreaga si prescurtata, sigla precum si motto-ul asociatiei.

Relatiile pe plan extern pot fi organizate cu aprobarea prealabila a Consiliului Director al APPAF

 

Art.14 – DIZOLVAREA ASOCIATIEI

Asociatia se dizolva:

a) de drept;

b) prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz;

c) prin hotararea adunarii generale.

d) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile art 54 – 60 din OG nr.26/2000

 

Art 15 – LICHIDAREA ASOCIATIE

Lichidarea asociatiei se face in conformitate cu prevederile art 61 – 72 din O.G. nr.26/2000

 

Art.16 Bunurile asociatiei ramase in urma dizolvarii si lichidarii sale revin unor alte asociatii cu scop nepatrimonal avand acelasi obiect de activitate cu cel al subscrisei.

 

Art. 17 DISPOZITII FINALE

Prezentul statut se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile.

 

 

 

Semnaturile membrilor:

 

TURLICA NICOLETA –LIOARA

 

MUSTATEA CEZAR

 

NICOLAE CLAUDIA

 

 

ASOCIATIA

PENTRU PREVENIREA ABUZURILOR FISCALE

 

 

 

 

ACT CONSTITUTIV

 

 

Subsemnatii:

1. TURLICA NICOLETA-LIOARA, cetatean roman, necasatorit, nascut in Com Sarichioi, Jud Tulcea, la data de 20.02.1979, cu domiciliul in Bucuresti, Str Postavarul, nr 3C, sc A, et6, ap 41, sector 3, legitimat cu CI seria RD nr. 592506, eliberat de SPCEP S3 biroul nr 4, la data de 19.09.2008 CNP 2790220360024

 

2. MUSTATEA CEZAR, cetatean roman, necasatorit, nascut in Mun Ramnicu Sarat, Jud Buzau, la data de 09.08.1981, cu domiciliul in Bucuresti, Bld Chisinau, nr 24, bl M14, sc A, et 5, ap23, sector 2, legitimat cu CI seria RT, nr.652216, eliberat de SPCEP S2 biroul nr 4, la data de 26.08.2009 CNP 1810809105025

 

3. NICOLAE CLAUDIA, cetatean roman, necasatorit, nascut in Mun Resita, Jud Caras- Severin, la data de 16.09.1967 cu domiciliul in Bucuresti, Str Stefan Negulescu, nr 21, et1, ap 2, sector 1, legitimat cu CI seria RT, nr. 564116, eliberat de SPCEP S1 biroul nr 2, la data de 04.06.2008, CNP 2670916421543

 

ne asociem in mod liber si punem in comun contributiile noastre materiale, in vederea constituirii unei asociatii cu scop non-politic, non-guvernamental, destinat apararii prin toate mijloacele legale a persoanelor lezate în drepturile lor fiscale, de catre oricine si sub orice forma

 

Art.1 Denumirea asociatiei este ASOCIATIA PENTRU PREVENIREA ABUZURILOR FISCALE, astfel cum reiese si din dovada disponibilitatii denumirii eliberata de catre Directia Relatii cu Plubicul, Secretariat si Cooperare cu Organizatiile Nonguvernamentale din cadrul Ministerului Justitiei, si este prescurtata in prezentul statut “APPAF”,

 

Art.2 Sediul asociatiei este in Bucuresti, Str Mihai Moxa, nr 22, sector 1

 

Art.3 Durata de functionare a asociatiei este nelimitata

 

Art.4 Patrimoniul initial al asociatiei se compune din suma de 600 lei, varsata integral de membri fondatori dupa cum urmeaza:

 

1. TURLICA NICOLETA- LIOARA contribuie la asociere cu suma de 200 lei;

2. MUSTATEA CEZAR contribuie la asociere cu suma de 200lei;

3. NICOLAE CLAUDIA contribuie la asociere cu suma de 200lei.

 

Art.5 Organele asociatiei sunt:

a) adunarea generala;

b) consiliul director;

 

 

Art.6 Adunarea generala a asociatiei este forul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor sai - in prezent, fondatorii, in persoana semnatarilor actului constitutiv si statut al asociatiei. .

 

Art.7 Consiliul director al asociatiei asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale si se compune din:

a) presedinte, in persoana fondatorului NICOLAE CLAUDIA, cetatean roman, necasatorit, nascut in Mun Resita, Jud Caras- Severin, la data de 16.09.1967 cu domiciliul in Bucuresti, Str Stefan Negulescu, nr 21, et1, ap 2, sector 1, legitimat cu CI seria RT, nr. 564116, eliberat de SPCEP S1 biroul nr 2, la data de 04.06.2008, CNP 2670916421543

b) vicepresedinte, in persoana fondatorului TURLICA NICOLETA-LIOARA, cetatean roman, necasatorit, nascut in Com Sarichioi, Jud Tulcea, la data de 20.02.1979, cu domiciliul in Bucuresti, Str Postavarul, nr 3C, sc A, et6, ap 41, sector 3, legitimat cu CI seria RD nr. 592506, eliberat de SPCEP S3 biroul nr 4, la data de 19.09.2008 CNP 2790220360024

c) secretar, in persoana fondatorului MUSTATEA CEZAR, cetatean roman, necasatorit, nascut in Mun Ramnicu Sarat, Jud Buzau, la data de 09.08.1981, cu domiciliul in Bucuresti, Bld Chisinau, nr 24, bl M14, sc A, et 5, ap23, sector 2, legitimat cu CI seria RT, nr.652216, eliberat de SPCEP S2 biroul nr 4, la data de 26.08.2009 CNP 1810809105025

 

 

1. Art.9 Persoana imputernicita sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice a asociatiei, este Mihai Kehaiyan cetatean roman, nascut in Bucuresti, la data de 20.04.1979, domiciliat in Bucuresti, Sos Iancului, nr 2, bl C113, sc 1, et 5, ap 15, sector 2, identificat cu CI seria RX nr 167675, eliberat de Sectia 9 Politie, la data de 24.04.2003, cu CNP 1790420423012

 

Art. final. Prezentul act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.26/2000

 

 

statut apaf

 

Sondaje A.P.A.F.

credeti in sansele de castig ale asociatiei?
 

Parteneri APAF

iulie 2024
lmmjvsd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Multumim:

apartamente noi Bucuresti


Utima ora:

A.P.A.F. SIMPATIZEAZA CU TOTI "CIUMPALACII" SI "VIERMII" DIN ROMANIA SI ISI ANUNTA PE ACESTA CALE  ALATURAREA LA DEMONSTRATIILE DIN ROMANIA , DEMONSTRATII CA URMARE A FOAMETEI CIT SI A UNUI GUVERN CARE A "ASCUNS" PRINCIPIILE DEMOCRATIEI IN ACESTA TARA!

URMATOARE INTRUNIRE A.P.A.F. SE VA TINE IN DATA DE ....